Wist u dat ...?

Nieuw: onderdak bij Nogges

Nog eens faciliteert in arbeidsparticipatie. Nogges begeleidt statushouders bij hun arbeidsparticipatie. De idee erachter is dat werk vinden en arbeidsparticipatie sneller gaat als het hand in hand gaat met werk en werk gaat sneller als de statushouder via gerichte arbeidstoeleiding, zich voorbereid op de arbeidsmarkt. Wat is gerichte arbeidstoeleiding? Dat is arbeidstoeleiding die aansluit bij de opleiding en beroep van de statushouder. Dus zijn wij begonnen met een kapsalon voor een kapper in Syrie. De man brengt zijn kappersvaardigheden op peil, hij leert Nederlands en bouwt relevante ervaring op om later een baan in zijn specifiek werkterrein te vinden. Hetzelfde doen wij voor een kleermaker, die bouwt werkervaring op en houdt zijn vaardigheden bij in het naaiatelier. Vanuit een werkende positie is het makkelijker werk vinden, ofschoon 
het nog steeds niet eenvoudig is.