Het echte verhaal over Nogges..!

Wij willen graag reageren op het nare en onjuiste krantenartikel in het AD van Wim van Amerongen (13-3) over de prijzen van Nogges. Hieronder vindt u het échte verhaal van Nogges.

De werkwijze van Nogges

Nogges heeft ca. 150-200 bezoekers per dag; meer dan de helft van deze bezoekers heeft het absoluut niet breed. Nogges is er voor hen!!

Andere typen bezoekers komen ook: mensen die geld te besteden hebben, verzamelaars en gelukzoekers. Er is een behoorlijke ontwikkeling aan de gang binnen de “Kringloopwereld”. Wij geven ook artikelen weg aan de voedselbank, statushouders, vluchtelingenwerk. Weggeven is beter dan weggooien.

Prijzen van artikelen

Producten worden op basis van het fairpricing-principe geprijsd; merkartikelen worden op waarde geprijsd. Een Miele-stofzuiger wordt hoger geprijsd dan een Tristan-stofzuiger. Een Den Hamspijkerbroek is hoger geprijsd dan een Zeemanbroek. Omdat de nieuwprijs ook zeer uiteenloopt.

  • De verantwoording van het prijzen licht bij het prijsteam en dus absoluut niet bij het bestuur; vijf vrijwilligers zorgen voor de prijzen; een boekenman prijst de boeken. Hetzelfde geldt voor audio (al een decennia onze hifispecialist), kleding en interieurobjecten. De eindverantwoording ligt bij manager Dirk. Bij twijfel raadplegen wij het internet en gaan 25% onder gemiddelde biedprijs zitten. Dit is onze leidraad.
  • Onderzoek bij andere kringlopen in de regio wijst uit dat wij over de gehele linie 25 - 30% goedkoper zijn.
  • Bij het prijzen van artikelen bestaat er een kans op fouten of misverstanden. Het team spreekt elkaar aan als er een prijs in het oog springt. We overleggen en corrigeren elkaar om tot de juiste prijsstelling te komen Mocht een klant vinden dat de prijs niet klopt dan komt hij/zij er samen met het management altijd uit.

Foute prijzen is een uitzondering, fairpricing is onze regel. Twee belangrijkste oorzaken van de foutieve prijzen zijn:

  • We leiden vrijwilligers op, geven ze bredere taken waaronder prijzen. Voor iemand uit Syrië is het niet eenvoudig om het verschil tussen een Bijenkorfglas en een Action-glas te zien. Dus het kan voorkomen dat er een Action-glas voor een Bijenkorfprijs in het schap staat. Mocht het gebeuren en als een klant daar een opmerking over heeft zijn wij de eerste om de klant gelijk te geven.
  • Hetzelfde geldt voor producten waarvan het aannemelijk is dat het prijsje door de klant is vervangen. Een BK-pan voor €3 klopt niet. Wij leggen dat keurig uit. De meeste mensen snappen dit erg goed en weten dat €10 voor een BK-pan nog erg weinig is.

De nieuwe winkel

Onze nieuwe winkel, het kringloopwarenhuis, wordt door een hele brede groep Wijkenaren zeer enthousiast ontvangen. Onze nieuwe locatie brengt ons ook nieuwe klanten, die het zeer waarderen. We hebben klanten en goede klanten. De goede klanten worden vrienden van Nogges. En die spreken we regelmatig bij Nogges onder het genot van een kop koffie

Besteding van geld

Nogges is een stichting zonder enig winstoogmerk en draait bijna volledig op vrijwilligers. De bedrijfsleiding krijgt een buitengewoon bescheiden vergoeding voor zijn werkzaamheden. Al het geld (na aftrek van kosten) wordt besteed aan goede doelen; een voortzetting zoals de Kringloop ooit is opgezet. Goede doelen worden uitgezocht door alle vrijwilligers met één belangrijke voorwaarde: besteding is voor de samenleving in Wijk bij Duurstede (dus inclusief Cothen en Langbroek).

Begeleiding van mensen

Nogges besteedt veel aandacht aan hulpbehoevenden en voert projecten uit.

Daar waar andere organisaties door de gemeente worden betaald voor hun begeleiding krijgt Nogges hiervoor geen geld en doet dit uit eigen kas.

  • Dagbesteding van mensen die nooit aan het werk kunnen en eenvoudige werkzaamheden verrichten en zodoende een bijdrage leveren aan de samenleving.
  • Mensen met juridische of verslavings- of schuldenproblemen die hun baan kwijt zijn geraakt en uitgerangeerd zijn. Bij Nogges kunnen zij vaardigheden opdoen om te re-integreren.
  • Statushouders met taal/cultuurproblemen. Bij Nogges vinden zij werkzaamheden en worden voorbereid naar stageplaatsen. Via deze stageplaatsen hebben mensen de weg naar een baan gevonden.

Opmerking van het bestuur van Nogges

Inderdaad hebben een aantal mensen van WijkNogLeuker politieke aspiraties, zo ook Jos Soons. Een aantal weken geleden heeft Jos Soons op eigen initiatief in een gesprek met burgemeester Tjapko Poppens aangegeven dat er een mogelijke belangenverstrengeling zou kunnen optreden als hij raadslid zou worden. In dat gesprek is met de burgemeester afgesproken dat Jos Soons, in het geval hij als raadslid verkozen wordt, met onmiddellijke ingang zijn functie als voorzitter bij Nogges neerlegt.

Wat betreft de politieke aspiraties van een aantal mensen binnen WijkNogLeuker staat er voor diegenen, die geïnteresseerd zijn in de relatie tussen WijkNogLeuker en WijkNU, al geruime tijd een artikel op onze website waar we dit uitleggen: https://www.wijknu.nl/stemlokaal/index.php/15-algemeen/50-bestuur-wijknu