Statuten Stichting Nogges en Meer

  • Het bevorderen van hergebruik van goederen en het daardoor beperken van afvalstromen;
  • Het aanbieden van een passende dagbresteding aan mensen met een verstandelijke beperking en/of kampend met psycho/sociale problematiek;
  • Het i.s.m. de Wijkse Werkplaats, gemeente Wijk bij Duurstede en bedrijfsleven bevorderen van het doorstromen van deelnemers en vrijwilligers naar betaalde werkzaamheden;
  • Eventuele winsten worden besteed aan maatschappelijk projecten c.q. goede doelen (ook van derden) in de gemeente Wijk bij Duurstede;